Dofinansowania PCPR/MOPS – Pro-Medica Sp. z o.o.

 

 

Dofinansowania PCPR/MOPS (przysługują tylko osobom z orzeczoną niepełnosprawnością).

Jeżeli masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu do wspomagania oddechu to zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPS-u? Dofinansowanie do kosztów zakupu środków pomocniczych refundowanych przez NFZ.

Po otrzymaniu tego dofinansowania proteza powietrzna jest dla Pacjenta bezpłatna !!! (1 470 zł – refundacja NFZ i 3 780 zł – refundacja PCPR/NFZ).

Aby otrzymać zwrot kosztów udziału własnego należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Ksero zlecenia (wniosku) poświadczone za zgodność z oryginałem, wydanego przez NFZ i zrealizowanego w firmie Pro-Medica.
 • Fakturę VAT na odebrany środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 • Numer NIP.Jeśli masz zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowałeś, to możesz starć się o dofinansowanie w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany środek pomocniczy);

Starając się o dofinansowanie PCPR/MOPS należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Ksero zlecenia (wniosku) poświadczone za zgodność z oryginałem, wydanego przez NFZ i przyjętego do realizacji przez firmę Pro-Medica.
 • Zgłoś się do firmy Pro-Medica po fakturę pro forma na sprzęt wspomagający oddychanie (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwot w wysokości do 60% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowania można starać się na zakup różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego np. łóżka rehabilitacyjne, łóżka pionizujace maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń, koncentratory tlenu, sprzęt toaletowy dla niepełnosprawnych i wiele innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w, ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zaleceniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktu