Refundacja NFZ – Pro-Medica Sp. z o.o.

Refundacja NFZ. Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:

  • uzyskać „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze” od uprawnionego do tego lekarza specjalisty (lekarz nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowane będzie zlecenie). Od stycznia 2023 wydawane są 2 zlecenia: jedno na aparat CPAP i drugie na maskę do CPAP (maskę można wymieniać co 6 miesięcy – co pół roku można usyskać nową refundację maski).
  • uzyskane Zlecenie jest najczęściej wydawane jako przyznany indywidualny numer zlecenia w systemie informatycznym NFZ. Dokumenty papierowe nie są już wuymagane.
  • Zlecenie realizujemy w firmie Pro-Medica Sp. z o.o., pod adresem: ul. Łukowska 2c lok. 13, 04-113 Warszawa, tel 226426502. W uzasadnionych przypadkach możemy dojechać do pacjenta na terenie całęj Polski lub wysłać sprzęt (maskę lub aparat). Informacja o sprzętach dostępnych w Pro-Medica dostępna jest na stronie www.CPAP.pl 

Refundacja NFZ przy zakupie Protezy Powietrznej CPAP wynosi 90% limitu cenowego w wysokości 2100 zł, co daje kwotę refundacji 1890 zł. 

Refundacja NFZ przy zakupie maski CPAP wynosi 90% limitu cenowego w wysokości 200 zł, co daje kwotę refundacji 180 zł.

W przypadku osób posiadających dodatkowe uprawnienia (np. Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane), jest to 100% limitu cenowego czyli 2100 zł (lub 200 zł maska) pokrywa NFZ. Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconego sprzętu, nabytego pełnopłatnie, z pominięciem refundacji ze strony Funduszu.

WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH: